Het Fietsbrevet®

Het Fietsbrevet® biedt jongeren de kans om in te staan voor hun eigen mobiliteit. Onder begeleiding van hun leerkrachten en/of de instructeurs van Pro Velo leren de leerlingen van het vijfde (en zesde) leerjaar in hun onmiddellijke omgeving (dicht bij school) de eerste trapjes van het fietsen, autonoom en op een veilig terrein.

Het Fietsbrevet®

Wat is het Brevet?

Het Fietsbrevet is een opleiding om kinderen de kennis en vaardigheden bij te brengen om zonder begeleiding een gekend traject af te leggen. Dit is in geen geval een rijbewijs dat garandeert dat het kind veilig in eender welke verkeerssituatie kan fietsen. Integendeel, het is het begin van een leerproces dat vervolgens moet worden voortgezet met het gezin, op school, enz. Deze opleiding is verdeeld in vier fasen:

 1. Een theoretische opleiding over de verkeersregels en verkeersveiligheid;
 2. Oefeningen om te leren fietsen in een beschermd gebied (meestal de speelplaats);
 3. Oefeningen om in het verkeer te fietsen;
 4. Een individuele test op de straten rond de school, waarin de meeste veel voorkomende moeilijkheden aan bod komen, waarmee kinderen kunnen geconfronteerd worden.

Aan het eind van de fasen 1 en 2 wordt een schriftelijke of praktische toets georganiseerd om na te gaan of de leerling de nodige kennis en vaardigheden heeft verworven.

Wat zijn de doelstellingen?

Met het Fietsbrevet kan het kind:
 1. de theoretische en praktische kennis verwerven om zich met de fiets te verplaatsen en zelfstandig korte ritten af te leggen;
 2. verantwoordelijkheid nemen voor hun veilige gedrag in het verkeer;
 3. hun lichamelijke gezondheid verbeteren;
 4. de persoonlijke ontwikkeling een boost geven, wat het kind kan prikkelen om zichzelf te overtreffen;
 5. bewust worden gemaakt van het leefmilieu en hun directe omgeving.
Algemeen genomen wil het Fietsbrevet
 • meer kinderen op de fiets krijgen, alleen of onder begeleiding;
 • leerlingen aanmoedigen om verder na te denken over alternatieve vervoerswijzen dan het alomtegenwoordige “iedereen in de auto”;
 • leerlingen laten proeven van een vervoersmiddel dat het lichaam in beweging brengt;
 • theoretische (verkeersregels), technische (fietsmechanica) en praktische (beheersing van de fiets, gedrag op straat) vaardigheden aanleren om zo veilig mogelijk op pad te gaan.

 

Contacteer ons