Veilig of gevaarlijk?

  • Fietsen op de weg
  • Wegcode en veiligheid

Over mobiliteit spreken met visuele hulpmiddelen en dan vooral over obstakels en angsten, vervoermiddelen, infrastructuur en manoeuvres, en natuurlijk ook enkele gouden regels om veilig te fietsen.

Doel: goed fietsgedrag bevorderen

de plaats van de fietser op de weg ;
communicatie tussen gebruikers ;
goede reflexen en voorrangsregels;

Aantal:

van één persoon tot maximaal 30

Leeftijd:

vanaf 9 jaar

Duur:

min 30 minuten

Materialen:

Gelamineerde A4-kaarten “Veilig of gevaarlijk” of een fotokopie van de kaart voor elke leerling;
uitwisbare markers in verschillende kleuren;
vodden, gommen.

Downloads