De fiets op school

Ons hele programma is op coherente wijze gestructureerd binnen een onderwijscontinuüm van basis- tot secundair onderwijs, inclusief de opleiding van instructeurs en begeleiders.

Met ons brede scala aan projecten en opleidingen voor kinderen, tieners en volwassenen zorgen we ervoor dat we tegemoet komen aan de behoeften van de instellingen die we ondersteunen in elk van de drie hoofdfasen: vaardigheden aanleren, een fietsdynamiek in en naar de school ontwikkelen en tenslotte onze partners in staat stellen deze dynamiek autonoom in stand te houden.

Wij zijn actief in Brussel, Wallonië en Antwerpen.

Mijn school op de fiets

1

Stap 1: op de fiets springen

Onze opleidingen zijn erop gericht de obstakels weg te nemen om op de fiets te springen, mensen zin te geven om op de fiets te stappen en kennis en vaardigheden door te geven.

2

Stap 2: in het zadel blijven

Om de modal shift te stimuleren, rollen we projecten uit die nieuwe fietsers in staat stellen de autonomie te verwerven die nodig is om dagelijks te fietsen in eender welke situatie.

3

Stap 3: het woord verspreiden

Elk project om mensen op de fiets te krijgen heeft altijd meer succes als het gesteund wordt door lokale spelers (gemotiveerde leraren, ouders, verenigingen, enz.). Pro Velo hecht daarom veel belang aan het opleiden, stimuleren en ondersteunen van fietsambassadeurs.