Kruispunten oversteken

 • Fietsen op de weg
 • Wegcode en veiligheid

Doel: goed fietsgedrag bevorderen
 • de plaats van de fietser op de weg ;
 • communicatie tussen gebruikers ;
 • goede reflexen en voorrangsregels;

Aantal: van één persoon tot maximaal 30

Leeftijd: vanaf 9 jaar

Duur: min 30 minuten

Materialen :

 • gelamineerde A4-panelen ;
 • stiften in drie verschillende kleuren
 • vodden, gommen.

Downloads

Gedetailleerde doelstellingen :
 • de juiste houding op de fiets integreren;
 • de plaats van de fietser op de weg begrijpen;
 • de juiste trajecten aanleren;
 • leren zichtbaar en voorspelbaar te zijn op de weg;
 • leren niet vast te lopen;
 • leer je intenties te communiceren;
 • de voorrangsregels leren;
 • in detail de stappen en acties beschrijven die moeten worden ondernomen om een kruispunt veilig over te steken.
Hoe werkt het?
 • verdeel uw groep in subgroepen: idealiter 3 jongeren per groep;
 • verdeel de “kruispunt”-kaarten onder de jongeren, één kaart per team;
 • vraag de leerlingen om in blauw het ideale traject te tekenen voor een fietser die van punt A naar punt B gaat, om met een rode pijl aan te geven waar de fietser moet kijken en waar de arm gestrekt moet zijn, en om in groen de weggebruiker te omcirkelen die op elk kruispunt als eerste gaat;
 • kies een reporter uit de groep;
 • elke reporter legt zijn manoeuvre uit aan de groep;
 • eventuele opmerkingen van de andere groepen of de leerkracht.
Advies en opmerkingen:
 • Het hulpmiddel “Kruispunten oversteken” vereist een globale visie en beheersing van verschillende inhouden. Het is aan u om, afhankelijk van uw context en het beheersingsniveau van uw leerlingen, te beslissen of u het gebruikt als samenvatting van een gerichte, meer progressieve leerreeks of rechtstreeks.
 • Wacht niet te lang met het schoonmaken van de panelen. Als u geen tijd hebt gehad, zijn citroen of een goede gum goede bondgenoten.