Fietsmobiliteit stimuleren

Pro Velo heeft een onderzoek uitgevoerd met de steun van Brussel Mobiliteit om na te gaan of de fiets een gedegen vervoersmiddel is om van en naar school te rijden voor gezinnen in Brussel.

Een van de belangrijkste bevindingen was dat de respondenten echt vertrouwen hebben in de verschillende mobiliteitsprojecten van de scholen. In de focusgroepen waren zowel leerlingen als ouders erg positief over de fietsopleidingen.

Hier zijn dus alvast twee tips als je de fiets op jouw school wilt stimuleren!

Tip 1: Communicatie, een hoofdingrediënt

Hoewel schoolprojecten zeer positief worden ontvangen door ouders, is het cruciaal om ervoor te zorgen dat ze op een goede manier aan ouders worden gecommuniceerd.

Uit het onderzoek bleek zelfs dat het feit dat hun kind een fietsopleiding had gevolgd, voor sommige ouders aanleiding was om te overwegen om hun kind zelfstandig in de buurt of zelfs naar school te laten fietsen.

Dit betekent dat dergelijke projecten kunnen helpen om het onveiligheidsgevoel bij ouders te verminderen. Het is dus essentieel dat elk actief mobiliteitsproject dat in de school wordt uitgevoerd, onder de aandacht wordt gebracht en gepromoot via kwaliteitsvolle communicatiemiddelen die gericht zijn op de ouders. Daarnaast zijn ook praktische middelen nodig om het effect van de gekozen communicatiemiddelen te controleren.

Tip 2: Betrek ouders bij mobiliteitsprojecten van scholen

Een ander interessant idee is om binnen de oudervereniging systematisch een mobiliteitscommissie op te richten die de schoolmobiliteitsprojecten onder de aandacht brengt. In het ideale geval wordt deze commissie gecoördineerd door de contactpersoon in de school.

Hiermee willen we het werk van de weinige oudervrijwilligers vergemakkelijken door ze de middelen te bieden die ze nodig hebben om de school te ondersteunen in haar missie om actieve mobiliteit te bevorderen of gewoon om de informatie te verzamelen die ze nodig hebben om te voet of met de fiets naar school te komen.

Goed om weten

Brussel Mobiliteit kan scholen en ouders ondersteunen via hun afdeling “schoolvervoersplan”: https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/ecole/les-plans-de-deplacements-scolaires

Ze kunnen helpen met:

  • communicatiemateriaal te leveren dat scholen en ouders kunnen hergebruiken (bijvoorbeeld een “beter bewegen”-banner om bij de ingang op te hangen);
  • begeleiding van Good Planet en Coren om ouders op weg te helpen;
  • financiering (voor communicatie, activiteiten, events, enz.) via een projectoproep.

De Brusselse vzw “Les Chercheurs d’air” kan ook ondersteuning en begeleiding bieden aan ouders en scholen die willen werk maken van een rustigere straat rond hun school.

Download het volledige onderzoek