Meer fietsen op school

Wil je je leerlingen van de basisschool aansporen om met de fiets naar school te komen? Wil je hen aanmoedigen om na te denken over mobiliteit in jouw school?

Meer fietsen op school

Met ‘Meer fietsen op school’ creëer je een focusgroep, bepaal je een gekwantificeerde doelstelling en voer je een actieplan op maat uit. Met de steun van Pro Velo-instructeurs begeleid je de kinderen en hun ouders doorheen dit project.

Dit programma loopt over een heel schooljaar en gebeurt in drie fasen.

Analyse en herkenning (sept. > jan.)

Nadat de kernspelers in je school zijn geïnformeerd en gemobiliseerd, wordt een focusgroep opgezet. Aan de hand van een enquête worden je behoeften in kaart gebracht en een doel gesteld: twintig, dertig, etc. fietsen in de school. Vervolgens wordt een actieplan aan de leerlingen en hun ouders meegedeeld.

Voorbereiding op verandering (jan. > maart)

De activiteiten in het actieplan worden uitgewerkt en voorbereid om uit te rollen in maart. Deze activiteiten zijn leuk, gevarieerd en aangepast aan de doelgroep: leerlingen, leerkrachten, ouders, enz. Enkele voorbeelden: opleidingen, een fietsbus lanceren, de infrastructuur in de school verbeteren, fietstochten, feestelijke events, enz.

Actie en resultaten (maart > juni)

De geplande activiteiten worden uitgevoerd en de resultaten worden regelmatig geëvalueerd om te zien of het doel wordt bereikt.

 

Een fietsproject ontwikkelen: al onze diensten